Seminář lektorů první pomoci

LPP4

24.a 25. listopadu jsme absolvovali čtvrtý ze šesti víkendů, věnovaných Semináři lektorů první pomoci. Tentokrát na téma dopravní nehody a poskytování první pomoci, vyprošťování z vozidel, rozhodování a taktice na místě nehody a neštěstí vůbec, první ošetření u popálenin a něco i o pravidlech postupu při hromadných neštěstích. Velmi poučné. Na závěr jsme si vybírali svá témata k lektorské části závěrečných zkoušek, které nás čekají v lednu.