Tréninková stopa – Gerda 31. 12. 2018

Na Silvestra ještě před rachejtlemi šla Gerda stopu cca 0.8 km a 2.5 hod starou na hodně rozfoukaném, otevřeném a velkou skupinou lidí kontaminovaném prostoru. V době zvedání stopy byl prostor rozdělen na silně zasluněnou a na stinnou část. Odpoledne, kdy pachová stopa stéká ze svahu,bylo zajímavé pozorovat, jak se její poloha mění. Bohužel se mi nenahrál postup kladeče a tak jsem ho tam v kritických místech pro ilustraci modře domaloval. V záhlaví je omylem uvedená Týnka.