Úvod

Logo

Naše občanské sdružení Rescue Stopaři / RS / vzniklo dne 27. září 2012 a je pokračovatelem a nástupcem dobrovolnického sdružení Rescue stopaři, působícího od r. 2010.

Sídlem sdružení je Česká republika, Doubravice čp. 28, PSČ 544 51, Doubravice u Dvora Králové nad Labem.

        1. Cíl činnosti sdružení
        • Cílem činnosti RS je:podpora, propagace a rozvíjení výcviku psů všech plemen a jejich kříženců, kteří k tomu mají vlohy, ve sledování pachových stop po osobách (dále jen „stopování“) pro praktické využití při záchranných pracích,
        • podpora, rozvoj a využití nových metod sledování pachových stop po osobách (například mantrailing),
        • aktivně pomáhat základním složkám IZS při ochraně života a zdraví osob, zejména jejich včasným vyhledáním při vzniku mimořádných událostí,
        • podporovat zdravý rozvoj osobností dětí a mládeže, zejména vést mladé členy k úctě k přírodě a lidskému společenství prostřednictvím výcviku psů,
        • podporovat a vytvářet podmínky pro sportovní kynologickou činnost svých členů zaměřenou na zdravý rozvoj jejich osobnosti a zvyšování tělesné kondice, včetně sportovní reprezentace.
        1. K naplňování cílů své činnosti RS zejména:
        • má a dále rozvíjí svou členskou základnu a své materiálně technické a finanční zabezpečení,
        • spolupracuje s Ministerstvem vnitra a základními složkami integrovaného záchranného systému při přípravě a využití svých členů k záchranným pracím,
        • vydává zkušební řád a další předpisy pro zabezpečení výcviku svých členů se psy a pro organizování výcvikových akcí,
        • pořádá výcvikové, vzdělávací a osvětové akce, zaměřené na výcvik a využití psů,
          • podílí se na zvyšování odborných znalostí a dovedností svých členů,
          • na základě smluv spolupracuje s organizacemi zabývajících se stejnou nebo obdobnou činností.