3. ročník Soustředění stopařů

Ve dnech 11. – 13. května proběhl už 3. ročník Soustředění stopařů. Podle témat a nároků jednotlivých cvičení jsme projednali vstupy na desítky dotčených pozemků mnoha majitelů a nájemců, zajistili ubytování a stravu, získali kladeče (hodně kladečů ).

Letos Vláďa Makeš připravil cvičení ve třech okruzích stopařské činnosti :

Na stanovišti „A“ probíhalo vyhledání stopy s rozlišením individuálního pachu a směru stopy (terén louka a okraje lesa )

Na stanovišti „B“ v trutnovském lesoparku se cvičilo vypracování pachové stopy s pachovými kříži a na „C“ zase vypracování pachové stopy na frekventovaných komunikacích (v centru Trutnova. )

Začali  jsme v sobotu  brzy ráno s deseti týmy a během dne se přidal ještě jeden.

Nešlo v žádném případě o soutěž, týmy věděly, jak je stopa koncipována a co je čeká. Šlo o to, vidět svého psa pracovat, sledovat jeho reakce a chyby bez vlastních vložených emocí, s chladnou hlavou. Velmi poučné, mimochodem.

Týmy rozdělené podle losů do skupin rotovaly mezi pracovišti a postupně se všichni vystřídali na všem.

V neděli si každý psovod vybral práci, kterou si chtěl po sobotě ještě zopakovat a po obědě jsme se, ač neradi, rozloučili. Jak se všechno podařilo, to musí říci účastníci, my jsme se jen snažili dotáhnout všechno podle programu  do zdárného konce.

Velké poděkování patří jako vždy Krakonošovi, který shledal naše počínání dobrým a vyčaroval krásné počasí, Vláďovi Makešovi a Pavlu Jobovi,  kladečům z pardubické Záchranné brigády kynologů a členům SDH, mým kolegům z Rescue Stopaři z.s. a mojí Daně.