4.ročník Soustředění stopařů

V neděli odpoledne skončilo letošní Soustředění stopařů. Naším patronem byl i v tomto roce Krakonoš, sponzorem  již tradičně Fitmin, stopařské terény jsme projednávali s řadou větších i drobných vlastníků, nikde jsme se nepotkali s nesouhlasem.

Nemoc a úmrtí v rodině nedovolily dvěma týmům na poslední chvíli přijet a tak se tu sešlo v sobotu 9 a v neděli 10 týmů z celé republiky.

Koncepce programu soustředění se oproti předcházejícím ročníkům změnila v tom, že program neurčoval pořadatel, ale sami účastníci. V proposicích obdrželi řadu cviků, od rozlišení, přerušení, frekvenci, až po kontinuální stopu a bylo na nich, projevit zájem o cviky, které jim zrovna moc nejdou.

V pátek večer jsme se rozdělili do tří skupin, každá  „dostala“ podle charakteru prací svůj terén a v sobotu po snídani jsme  vyrazili. U oběda se domluvila cirkulace účastníků mezi skupinami a od té chvíle až do večera jsme se nezastavili. Po večeři se promítaly zajímavé denní práce a diskutovalo se

o nich.

V neděli dopoledne jsme zjistili, že na rozdíl od nás jsou psi od včerejška perfektně rozčuchaní a plní energie do dalších dobrodružství. Nicméně jsme se vzájemně vyhecovali tak, že jsme se k obědu dostávali se zpožděním.

Je na každém, aby zhodnotil, co mu soustředění přineslo. Já osobně chci poděkovat Vláďovi Makešovi, který s návrhem nové koncepce přišel a stihl být skoro u všeho. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a na průběhu podíleli. No a samozřejmě kladečům. Monika tak například strávila

i své narozeniny.

Bydleli a stravovali jsme se v kempu Dolce u Trutnova, kde se o nás starají jako o vlastní a navíc mají nového pana kuchaře, lepší by bylo napsat Pana kuchaře. Děkujeme !

Tak to je vše.

 

Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky