Seminář mantrailing a teorie pachů – Bratislava

Metodiku výcviku a praktické ukázky výcviku předvedou Dana a Vít Paulovi. Teorii šíření a rozlišování pachů přednese Oldřich Cach.