Teorie vzniku a šíření indviduálního pachu

V sobotu,19.října jsme vyslechli přednášku pana Ing. Pince a jeho kolegyně z VŠ Zemědělské Praha. Jejich odborné pracoviště se mimo jiné zabývá i otázkami podstaty, šíření a trvanlivosti jednotlivých složek individuálního pachu  člověka. Jak jsme později zjistili, přednáška trvala  déle než čtyři hodiny, ale nám to tak určitě nepřipadalo. Neustále bylo o čem diskutovat a jednotlivé body by si často zasloužily samostatnou přednášku.

Velké poděkování oběma lektorům a Oldovi Cachovi za zprostředkování možnosti být při tom.