Trénink mantrailigu 5.1.2014

V neděli, 5.ledna šel Gump terénní stopu. Byla položena od silnice z V. Vřešťova na Boháňku přes hřbet Na Vinici a končila u zámku v Bílých Poličanech. Zdánlivě souvislý lesní terén větší svažitosti je ve skutečnosti poznamenaný a rozrušený dřívější těžbou štěrkopísku a s tím spojenou sítí opuštěných přístupových cest. Je to jeden veliký pachový rébus. Stáří položené stopy bylo na startu 5, 5 hodiny. Délka postupu psa podle GPS nakonec 3.7 km, tedy o 0.5 km víc než stopa položená kladečem. Vítr v lese minimální, na průseku pro vedení VN jen cca 5 m/s.

Gump měl jednu slabou chvilku v cca ½ cesty, kdy se „zacykloval“ a neustále se vracel na jedno místo, odkud se snažil vyrazit dál. Zastavil jsem ho, trochu zklidnil, dal mu napít, i trochu vlídných slov jsem prohodil a provedl restart. Vyrazil naprosto jistě a byla radost ho pozorovat. Dokončili jsme v těžkém a rozbahněném jílovitém žlabu už na hranici tmy těsně před tím, než jsem rozsvítil baterku.

Video je cca 1.1 GB dlouhé a ke konci zcela tmavé, ale existuje a mohu poskytnout.