Rescue Stopaři mají díky sponzorům Automatizovaný externí defibrilátor

Jak už jsme psali, 5 členů Rescue Stopaři z.s. se vzhledem k získaným vědomostem o poskytování první pomoci zapojilo do činnosti First Responderů. Pro osvěžení paměti připomínám, že First Respondeři jsou vyškoleni a certifikováni k poskytnutí první pomoci při zástavě srdeční činnosti. Zasahují na základě výzvy ZZS Královéhradeckého kraje až do příjezdu záchranky. Jejich činnost (nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání) zajistí postižené osobě zásobení mozku okysličenou krví. Tím zabrání nevratné devastaci mozkové tkáně pacienta.

Pro respondera to znamená být na místě do 5 minut od výzvy záchranářů a poskytovat masáž do příjezdu RZP, což znamená dalších cca 10 minut.

Jen pro zajímavost, dosud jsme byli vyzváni již k 6 zásahům v okolí.

Doba dojezdu Respondera je vymezena efektivitou jeho činnosti. S tím souvisí i časová dosažitelnost jednotlivých obcí. Pro názornost přikládáme mapku dosažitelnosti poskytnutí pomoci v okruhu obce Doubravice, kde sídlí tři First Respondeři.

S efektivitou činnosti souvisí i možnost monitorování stavu pacienta, volba správného postupu resuscitace a možnost aktivně vstupovat do oživovacího procesu. Všechny tyto požadavky pomáhá uskutečnit Automatizovaný defibrilátor (AED). Je to přístroj, který po nalepení elektrod na tělo pacienta vyhodnotí jeho stav, doporučí další postup a je schopen dodávat řízené výboje, které mohou zrušit fibrilaci srdce a umožnit mu normální chod. Ovládání AED není složité.

Bylo nám jasné, že získáním tohoto přístroje bychom významně zvýšili kvalitu a efekt poskytované pomoci. Po konzultaci se ZZS Královéhradeckého kraje jsme se zaměřili na typ, který používají oni, protože pouhým přepnutím elektrod do jejich přístroje po dojezdu záchranky může resuscitace plynule pokračovat. Navíc si mohou stáhnout záznam z našeho AED o průběhu činnosti do jejich příjezdu.

Obrátili jsme se na zastupitelstva měst a obcí v okolí a také na radu Královéhradeckého kraje se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení AED a ambuvaku.

Jejich reakce nás velmi mile překvapila. Nesetkali jsme se s odmítavou odpovědí. Naopak, reakce zastupitelů Doubravice a následně i obcí, které jsou v dosahu našeho dojezdu, byly velmi vstřícné. Náš projekt mohl být realizován i díky významné pomoci Královéhradeckého kraje. Stranou nezůstalo ani město Dvůr Králové nad Labem.

Dnes je 11. července a před chvílí přivezl dopravce krabici s přístrojem AED. Při jejím otevírání mi hlavou proběhly vzpomínky na tváře, hlasy a důvěru lidí, s nimiž jsem se při jednáních setkal.

Zvláštní poděkování patří

Královéhradeckému kraji   Obci Doubravice     

 

Městu Dvůr králové nad Labem     

Obcím Bílé Poličany, Dubenec, Lanžov, Libotov, Trotina,  Zábřezí – Řečice,  Zdobín

Vít Paula – předseda Rescue Stopaři z.s.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje